Studenternas

Läget är faktiskt unikt i världen. Studenternas ligger centralt i en växande storstad - och samtidigt mitt i ett vackert parkområde. Oftast brukar arenor bara ha en av dessa komponenter.

Mitt i ett växande Uppsala

Studenternas har genom historien varit en händelserik plats. Tidigt 1900-tal föddes idrottsplatsen Studenternas. Över hundra år senare är Studenternas så mycket mer än en fotbollsarena. Här finns café/restaurang, gym, konferens och kontor.

När Studenternas byggdes 1909 låg den utanför staden, i ett helt obebyggt område. Idag ligger Studenternas mitt i ett växande Uppsala, granne med Nordens äldsta universitet och ett av Sveriges största sjukhus. På båda sidor om ån växer staden med tusentals bostäder. En vanlig vardag passerar fler personer här än vad som bor i en genomsnittlig svensk kommun. 

Mitt i parken – omvandling längs Fyrisån

Samtidigt ligger Studenternas mitt i ett stort centralt parkområde som ska bli ännu bättre – hela vägen från Flustret i norr till Kungsängsbron i söder. Uppsala kommun planerar för omvandlingen av hela Södra Åstråket längs Fyrisån. Området ska bli ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk – stadens största vardagsrum och Uppsalabornas avkoppling i en kraftigt växande stad. Att Studenternas ligger mitt i detta, tillsammans med Fyrisån, åsen och den klassiska Uppsalasilhuetten gör att vi får Sveriges vackrast belägna arena.

Kontors- och butikslokaler

I anslutning till arenan kan du hyra kontor eller kommersiella lokaler för ditt företag eller verksamhet.

Konferens och möten på Studenternas

Här finns möjlighet att boka allt från den stora VIP-lokalen och mötesrum med balkongutsikt in mot fotbollsplanen. Du har också närhet till Stadsträdgården, åpromenaden och Stadsskogen för diskussioner i friska luften.

Här hittar du Brasserie21 och Nordic Wellness

Café/restaurang i det nordöstra hörnet av fotbollsarenan mot Arenatorget, Stadsträdgården och åpromenaden. Brasserie21 drivs av Triller Mat och Bröd.

I bottenplanet vid Entrétorget har du en av Nordens främsta gymkedjor, Nordic Wellness.

Hemvist för Uppsalas ledande fotbollslag

På arenan har Uppsala Fotboll, Dalkurd och Sirius sina hemvister. Här tränar de och spelar sina hemmamatcher.

Fastighetsägare är Uppsala arenor och fastigheter.