Om Mötesplats Studenternas

Läget är faktiskt unikt i världen. Studenternas ligger centralt i en växande storstad – och samtidigt mitt i ett vackert parkområde. Oftast brukar arenor bara ha en av dessa komponenter. Förutom en ny fotbollsarena för 10 000 åskådare finns här en helt ny mötesplats i centrala Uppsala.

Mitt i ett växande Uppsala
Studan har genom historien varit en händelserik plats. Tidigt 1900-tal föddes idrottsplatsen Studenternas. Över hundra år senare är Studenternas så mycket mer än en fotbollsarena. Det är Uppsalas nyaste mötesplats – och en del av stadens största vardagsrum. Här finns café/restaurang, gym, konferens och kontor.

När Studenternas byggdes 1909 låg det utanför staden, i ett helt obebyggt område. Men ju mer Uppsala växer, desto mer centralt blir Studenternas. Idag ligger det mitt i ett växande Uppsala, granne med Nordens äldsta universitet och ett av Sveriges största sjukhus. På båda sidor om ån växer staden med tusentals bostäder. En vanlig vardag passerar fler personer här än vad som bor i en genomsnittlig svensk kommun. 

Mitt i parken – omvandling längs Fyrisån
Samtidigt ligger Studenternas mitt i ett stort centralt parkområde som ska bli ännu bättre – hela vägen från Flustret i norr till Kungsängsbron i söder. Uppsala kommun planerar för omvandlingen av hela Södra Åstråket längs Fyrisån. Området ska bli ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk – stadens största vardagsrum och Uppsalabornas avkoppling i en kraftigt växande stad. Att Studenternas ligger mitt i detta, tillsammans med Fyrisån, åsen och den klassiska Uppsalasiluetten gör att vi får Sveriges vackrast belägna arena. 

Konferens och möten på Studenternas
Här finns möjlighet att boka allt från den stora VIP-lokalen till mötesrum och grupprum med balkong ut mot fotbollsplanen. Våra mötesrum är ljusa och flexibla och har en fantastisk utsikt in mot fotbollsarenan. Du har också närhet till Stadsträdgården, åpromenaden och stadsskogen om ni vill ta med er diskussionerna ut i friska luften. 

Här finns möjlighet till break-out sessions i mindre grupper och återsamling i större. Kombinera din bokning med större rum, grupprum och gemensamma ytor för samarbete. 

Här på Studenternas hittar du också Brasserie21
– café/restaurang i det nordöstra hörnet av fotbollsarenan mot Arenatorget, Stadsträdgården och åpromenaden. Brasserie21 drivs av Triller Mat och Bröd. Fastighetsägare är Uppsala arenor och fastigheter.