Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala arenor och fastigheter står bakom den här webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen
Motesplatsstudenternas.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt
Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Be om tillgängligt innehåll via formulär

Om du upptäcker brister
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Rapportera brister via formulär

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Kända tillgänglighetsbrister
Motesplatsstudenternas.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister har identifierats på webbplatsen.

Bilder
Det förekommer bilder med textinnehåll som inte återges i textform på webbsidan.

Dokument
På webbplatsen finns dokument som inte uppfyller kraven.

Tangentbordsnavigering
En del sidor och element brister i tillgängligheten vid hantering av tangentbordet.

Textstorlek
Textinnehåll i vissa element försvinner vid förstoring och ökat textavstånd

Så har vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av motesplatsstudenternas.se. Till vår hjälp har vi bland annat använt oss av Web Developer och WAVE.

Senaste bedömningen gjordes 14 december 2020.

Uppdaterad: 23 augusti 2021